Titel

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

(1) Innledning

Disse vilkårene og betingelsene styrer din bruk av Happy Discounts; ved å bruke nettstedet vårt, aksepterer du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Hvis du er uenig med noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

(2) Immaterielle rettigheter

Med mindre noe annet er angitt, eier vi eller våre lisensgivere de immaterielle rettighetene i nettstedet og materialet på nettstedet. Underlagt lisensavtalen nedenfor, er alle våre immaterielle rettigheter reservert.

(3) Lisens til å bruke nettstedet

Du kan se på, laste ned (bare for mellomlagring) og skrive ut sider fra nettstedet, forutsatt at:

(a) Du må ikke publisere materiale fra Happy Discounts (inkludert publisering på et annet nettsted) eller reprodusere eller lagre materiale fra dette nettstedet i et offentlig eller privat elektronisk arkivsystem;

(b) Du må ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge, besøke eller på annen måte utnytte nettstedet eller materialet på nettstedet for et kommersielt formål uten å ha fått uttrykkelig skriftlig samtykke;

(c) Du må ikke redigere eller på annen måte endre noe materiale på nettstedet.

(4) Ansvarsbegrensinger

Informasjonen på dette nettstedet er gitt gratis, og du erkjenner at det vil være urimelig å holde oss ansvarlige for nettstedet og informasjonen på dette nettstedet.

Selv om vi forsøker å sikre at informasjonen på dette nettstedet er riktig, kan vi ikke garantere at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi forplikter oss heller ikke til å sikre at nettstedet eller materialet på det er tilgjengelig eller kontinuerlig oppdatert.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, ekskluderes alle representasjoner, garantier og betingelser (inkludert, uten begrensning, vilkårene i lover om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formålet og bruk av rimelig aktsomhet og ferdighet).

Ansvaret vårt er begrenset og ekskludert i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Vi vil ikke kunne holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skader som oppstår under disse vilkårene eller i forbindelse med nettstedet vårt, enten som oppstår i tort, kontrakt eller på annen måte - inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, kontrakter, forretninger, goodwill, data, inntekt, fortjeneste eller forventede besparelser.

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal derimot utelukke eller begrense vårt ansvar for svindel, død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side, eller for annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lovgivning.

(5) Variasjon

Vi kan revidere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Les denne siden jevnlig for å sikre at du er kjent med gjeldende versjon.

(6) Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene utgjør, sammen med vår personvernerklæring, hele avtalen mellom deg og oss i forhold til ditt bruk av nettstedet vårt og erstatter alle tidligere avtaler om din bruk av dette nettstedet.

(7) Lov og jurisdiksjon

Denne kunngjøringen vil være underlagt og skal tolkes i samsvar med engelsk lov, og eventuelle tvister knyttet til denne kunngjøringen skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Tyskland.

(8) Våre kontaktdetaljer

Det fulle navnet på selskapet vårt er Happy Discounts, og adressen Jochen Hausmann, Seidlhofstrasse 28, München, Tyskland. Email: info@happy-discounts.com.

(9) Produktbilder

Bildene på sidene våre er kun for illustrasjon. Vi gjør vårt beste for å holde sidene oppdatert og alltid ha korrekt bilde, men det kan forkomme at bilde ikke er det samme som produktet du mottar. Les derfor produktbeskrivelsen nøye.

Returer

Vi håper at du blir helt fornøyd med kjøpet, og vi vil prøve å løse eventuelle problemer du måtte ha. Hvis du derimot på noen måte er misfornøyd med kjøpet ditt, vil vi umiddelbart bytte varen, utstede en kreditt eller refundere beløpet.

Vilkår og betingelser for retur

 1. Kundene har rett til å returnere en bestilling innen 28 dager etter kjøpet. Når kunden utøver sin rett til å kansellere en bestilling etter at den er behandlet, vil bare produktets kostnader bli refundert ved mottak av returnerte varer, ettersom Happy Discounts ikke refunderer portoutgifter.

 2. Vennligst returner produktene i deres orginale innpakning.

 3. Alle returnerte produkter vil bli refundert eller byttet, forutsatt at de ikke har vært brukt eller er skadet. Portokostnader vil bare bli refundert dersom varene som ble mottatt var feil, ødelagt eller skadet ved mottak. Bevis vil være nødvendig for å understøtte en reklamasjon.

 4. Eventuelle returnerte varer må være mottatt innen 28 dager etter kjøpet for å kvalifisere for en tilbakebetaling eller et erstatningsprodukt. Alle produkter som ble skadet under retur på grunn av utilstrekkelig emballasje, vil bare kunne medføre en delvis tilbakebetaling etter Happy Discounts skjønn.

 5. I det sjeldne tilfellet at en kunde mottar feil produkt, vil Happy Discounts ved mottak av det returnerte produktet sende riktig produkt og refundere returportoen.

 6. Uavhentede bestillinger som returneres av postverket eller budtjenesten vår, debiteres en avgift på 350 kr for å dekke de kostnader som oppstår for håndtering og administrasjon.Kundene vil bli varslet, og bestillingen vil bli kansellert. Hvis man fortsatt ønsker produktet, må det bestilles på nytt.

Vilkår og betingelser for gavekort

 1. Gavekort kan bare innløses mot produkter som vises på Happy Discounts nettsted (www.happy-discounts.com)

 2. Gavekort bør behandles som kontanter. De kan ikke erstattes hvis de går tapt eller blir stjålet.

 3. Dette gavekortet kan ikke byttes mot kontanter og kan ikke leveres tilbake eller overføres til andre.

 4. Dette gavekortet kan brukes på alle produkter med en pris som er lavere enn eller lik kortets pålydende. Hvis kjøpet overstiger verdien av kortet, kan man betale det resterende beløpet for å fullføre kjøpet. Eventuell gjenværende kreditt kan brukes på andre kjøp.

 5. Kortet er en unik kode, så ikke avslør denne koden til noen. Ethvert misbruk av koden er kjøperens ansvar.

 6. Gavekortkoder er gyldige i 12 måneder fra kjøpsdatoen.

 7. Kupongkodeverdier kan legges inn i kassen på nettstedet www.happy-discounts.com.

 8. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene og betingelsene til enhver tid.