Titel

Allmänna villkor

Villkor och bestämmelser

(1) Introduktion

Dessa villkor och bestämmelser styr din användning av Happy-discounts.de och genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser till fullo. Om du inte accepterar en viss del av dessa villkor och bestämmelser ska du avstå från att använda webbplatsen.

(2) Upphovsrättigheter

Om inte annat angivits äger vi eller våra licenstagare upphovsrätten på denna webbplats och materialet på webbplatsen. I enlighet med licensen nedan är allt vårt material upphovsrättsskyddat.

(3) Licens att använda webbplatsen

Du har rätt att titta på, tillfälligt ladda ned och skriva ut sidor från webbplatsen under förutsättning att:

(a) Du inte publicerar material från Happy-discounts.de (inklusive publiceringar på andra webbplatser), eller sparar material från denna webbplats i något annat offentligt eller privat datalagringssystem;

(b) Du inte återger, duplicerar, kopierar, säljer, återsäljer, besöker eller på annat sätt utnyttjar vår webbplats eller material på vår webbplats för affärsrelaterande avsikter, utan vårt skriftliga godkännande;

(c) Du inte redigerar eller på annat sätt ändrar materialet på vår webbplats.

(4) Ansvarsbegränsning

Informationen på denna webbplats är gratis och du accepterar att det vore oskäligt att hålla oss ansvariga i samband med denna webbplats och informationen på denna webbplats.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är riktig, kan vi inte garantera dess fullständighet eller riktighet. Inte heller åtar vi oss att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet hålls uppdaterat.

I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger vi oss all representation, alla garantier och villkor (inklusive men inte begränsat till de juridiska villkoren gällande tillfredsställande kvalitet, lämplighet och avsikt och tillämpandet av skälig omsorg och färdighet).

Vårt ansvar är begränsat till den juridiska maxgränsen. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella direkta, indirekta eller påföljande förluster eller skador som uppstår under dessa villkor och bestämmelser eller i samband med vår webbplats, oavsett om de beror på kränkning, kontrakt eller annat – inklusive men inte begränsat till resultatförlust, kontrakt, verksamhet, goodwill, data, vinst, intäkter eller förväntade besparingar.

Däremot ska inget i dessa villkor och bestämmelser exkludera eller begränsa vårt ansvar för bedrägeri, för dödsfall eller personskador orsakade av vår vårdslöshet eller för annat ansvar som vi inte kan exkluderas från baserat på tillämpliga lagar.

(5) Ändringar

Vi kan ändra dessa villkor och bestämmelser då och då. Besök den här sidan regelbundet för att du ska känna till den aktuella versionen.

(6) Hela avtalet

Dessa villkor och bestämmelser tillsammans med vår integritetspolicy utgör hela avtalet mellan dig och oss avseende användningen av vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal avseende användningen av vår webbplats.

(7) Lag och jurisdiktion

Denna information gäller och ska tolkas i enlighet med engelsk lag och eventuella dispyter ska lösas i engelsk domstol.

(8) Våra kontaktuppgifter

Vårt företags fullständiga namn är Happy Discounts Jochen Hausmann vår adress är Seidlhofstrasse 28, D-80639, Tyskland.

Returer

Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp och vi ska försöka lösa eventuella problem. Om du inte är nöjd med ditt köp byter vi gärna till en annan produkt, ger dig kredit eller återbetalar dig för varan.

Villkor och bestämmelser gällande returer

1.     Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar från inköpet. Där en kund använder sig av rätten att annullera en beställning efter att den har bearbetats, kommer bara produktkostnaden att återbetalas efter erhållande av returnerad vara, eftersom Happy-discounts.de inte betalar tillbaka portokostnader.

2.     Alla returnerade varor kommer att återbetalas eller bytas under förutsättning att de är oanvända eller oskadade. Portot kommer bara att återbetalas om varan som erhölls var fel, felaktig eller skadad vid leverans. Bevis kommer att krävas vid anspråk.

3.     Alla returnerade varor måste erhållas inom 21 dagar efter köpet för att kvalificera för återbetalning eller byte. Eventuella varor som har skadats på grund av otillräcklig paketering blir kanske bara delvis kompenserad i enlighet med Happy-discounts.de’s diskretion.

4.     Om det osannolika skulle inträffa och kunden erhåller fel vara, kommer Happy-discounts.de, vid erhållandet av den returnerade varan, att skicka rätt vara och återbetala portoavgifterna.

5.     Beställningar som returneras "Mottagare saknas" av Deutsche Post/DHL eller våra bud kommer endast att återbetalas med varukostnaden. Kunderna kommer att informeras när en beställning annulleras. Om de fortfarande vill ha varan måste kunden göra en ny beställning.